Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

OPVK
Metodické videozáznamy
Na webových stránkách projektu jsou postupně zveřejňovány výstupy jednotlivých klíčových aktivit, jako první můžete shlédnout metodické videozáznamy vytvořené v rámci řešení KA2 - Vzdělávání učitelů a KA3- Evaluační nástroje pro hodnocení čtenářských kompetencí.
Fotogalerie
Byla spuštěna nová sekce Fotogalerie, do které byly přidány vybrané fotografie z celostátního setkání učitelů a žáků a mezinárodní konference pořádáné v rámci projektu. Pro korektní zobrazení je dobré mít v prohlížeči povolené spuštění JavaScriptu.
Program konference

Zveřejňujeme aktuální program konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy (3. a 4. listopadu 2011) spolu s rozpisem jednotlivých vystoupení. Další informace na webové stránce konference, kde najdete ke stažení soubor abstraktů (pdf) .

Týden čtenářské gramotnosti na stránkách časopisu Univerzity Karlovy
Internetový časopis Univerzity Karlovy i-Forum přináší zprávu o projektu a informuje o konání Týdne čtenářské gramotnosti.
Vítězné třídy soutěže Čti a tvoř! přijedou do Prahy
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Čti a tvoř! se uskuteční na celostátním setkání žáků a učitelů ve středu dne 2. listopadu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na setkání byly pozvány třídy, které zvítězily v jednotlivých kategoriích, součástí programu bude výstava oceněných prací.. 
Přihlašování na konferenci je uzavřeno
Dne 30. 9. 2011 byla uzavřena registrace na konferenci. Přihlásilo se více než 120 odborníků z celé České republiky i několik hostů ze zahraničí. Součástí jednání budou plenární referáty, kulatý stůl k aktuálním otázkám čtenářské gramotnosti a jednání v šesti tematických sekcích. Těšíme se na zajímavá a podnětná vystoupení a živou diskusi účastníků! 
Pozvánka na konferenci
Mezinárodní konference „Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“ se uskuteční na Pedagogické fakultě UK v Praze ve dnech 3. a 4. listopadu 2011. Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a angličtina. Uzávěrka přihlášek a odevzdání anotací příspěvků je do 30. 9. 2011. Srdečně zveme, prosime zaregistrujte se nebo přejděte na "stránku s informacemi o konferenci".
Invitation to conference
International conference „Development of the reading literacy competencies in the inclusive education“ will be hosted by the Charles University in Prague, Faculty of Education, and will be held on November 3 and 4, 2011. Deadline for the conference registration and submitting proposals is September 30. You are welcome to participate, please go to registration form.
Květnové kolo soutěže spuštěno
V rámci aktivity "Čti a tvoř" bylo spuštěno další kolo soutěže. O zajímavé ceny můžete soutěžit po přihlášení do sekce Soutěž až do konce května.
Vyhlašujeme Týden čtenářské gramotnosti
Ve dnech 31. října – 4. listopadu 2011 se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskuteční Týden čtenářské gramotnosti. Program bude zahájen pondělní vernisáží vybraných žákovských prací z celostátní soutěže „Čti a tvoř!“ V úterý budou navazovat tematické workshopy pro studenty učitelství a pedagogy podílející se na vzdělávání učitelů, ve středu pak proběhne celostátní setkání učitelů a žáků zapojených do projektu. Program vyvrcholí dvoudenní mezinárodní konferencí „Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“.
Celostátní setkání učitelů a žáků
Celostátní setkání učitelů a žáků zapojených do projektu se uskuteční ve středu 2. listopadu 2011 na Pedagogické fakultě UK v Praze. Na setkání proběhne slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Čti a tvoř!, vítězné třídy v každé kategorii získají věcné odměny. Součástí setkání budou prezentace vítězných prací a další doprovodné aktivity.
Termín mezinárodní konference
Mezinárodní konference „Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“ („Development of the reading literacy competencies in the inclusive education“) se uskuteční na Pedagogické fakultě UK v Praze ve dnech 3. a 4. listopadu 2011. Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a angličtina. 
Soutěž sekce A1 - Cesta kolem světa

Dne 3.1.2011 bylo spuštěno další kolo soutěže v rámci modulu "Čti a tvoř" nazvané Cesta kolem světa.
Toto kolo soutěže bude probíhat do 31.1.2011.

Evaluační nástroje pro hodnocení čtenářských kompetencí
Byly připraveny diagnostické nástroje pro učitele ke zjišťování čtenářských dovedností v jednotlivých složkách.
Celostátní soutěž Čti a tvoř

Na začátku školního roku 2010/2011 byly osloveny a vyzvány k účasti v soutěži základní školy krajů, pro které je vypsán celý projekt.

Celostátní soutěž „Čti a tvoř“ je cílena na rozvoj čtenářských kompetencí v průřezových tématech a jednotlivých vzdělávacích oblastech.  Soutěž je vypsána pro třídní týmy ve čtyřech kategoriích a z každé školy se může zapojit libovolný počet tříd. Soutěžit se bude v psaní povídek, básní, básniček, řešení kvízů či křížovek a v tvorbě ilustrací. Vítězné týmy v každé kategorii budou odměněny a jejich zástupci budou spolu se svým učitelem pozváni na celostátní konferenci do Prahy.

Pracovní sešity Čtu a vím

Pro žáky prvního stupně základní školy vznikají tři publikace pro rozvoj čtení a čtenářských kompetencí.

Kursy „Podpora čtenářské gramotnosti“

Připravujeme kurzy pro učitele ze základních škol, kteří mají zájem pomoci svým žákům, své výuce i svým kolegům ve škole tím, že získají specifickou zkušenost a nové vědomosti o rozvoji čtenářství.

Prezentace projektu
Informace o projektu byla prezentována 27.11.2009 na odborném semináři „Čtenářská gramotnost a čtenářství žáků mladšího školního věku“ od 10:00 do 14:00 hodin ve Velkém sále M. D. Rettigové 4, Praha
Pořadatel: Katedra primární pedagogiky společně s MŠMT a Společností CzechRA
OPVK