Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Přehled registrovaných účastníků

 • Pavlína Alková (PdF UP v Olomouci)
 • Mgr. Jitka Altmanová (NÚV/divize VÚP Praha)
 • Mgr. Marie Bártová (Katedra priární pedagogiky/Pedagogická fakulta UK) - Pozorování dětí-cizinců během 1. ročníku základní školy
 • Olga Blažková (Akademie-VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá n. S. / t. č. na mateřské dovolené)
 • bc Růžena Bucharová (MŠ, ZŠ a PŠ, příspěvková organizace,škola v Kolíně)
 • Yvona Darániová (základní škola)
 • Bc. Andrea Doležalová (ZŠ Jungmannovy sady Mělník)
 • Mgr. Andrea Dostálová (Gymnázium Nový Jičín) - Šoa v literatuře - realizace projektu zaměřeného na básnickou tvorbu žáků
 • Mgr., Ph.D. Kateřina Ďoubalová (KČJL PdF UP) - Recepce současné poezie u žáků střední odborné školy
 • Libuše Drábová (ZŠ speciální )
 • Ing., Ph.D. Karolina Duschinská (PedF UK v Praze)
 • Bc Gabriela Dygrínová (PedF UK v Praze)
 • Vikor Fuglík (PedF UK v Praze)
 • Mgr. Jana Hájková (ZŚ praktická, Kutnohorská, Kolín)
 • PhDr. Ondřej Hausenblas (KČL PedF UK) - Systematický rozvoj ČG žáka - nárazová školení učitelů?
 • PhDr.; Ph.D. Ondřej Hník (Katedra české literatury PedF UK v Praze) - Čtenářsky pojatá literární výchova a její klíčové kategorie
 • PhDr., Ph.D. Kateřina Homolová (Slezská univerzita v Opavě) - Čtenářské prekoncepty a čtenářské prekompetence
 • Mgr. Radka Homolová (ZŠ Mnichovická 62)
 • Eliška Hrubá (Karlova univerzita-Pedf)
 • Mgr Libuše Charvátová (Open Gate- gymnazium a základní škola s.r.o.)
 • Mgr. Renata Chotětická (ZŠ Úvaly)
 • Mgr. Zuzana Janotová (Ústav pro informace ve vzdělávání)
 • Mgr. Zuzana Jiroutová (ZŠ Pardubičky)
 • Mgr. Jana Jistebnická (Základní škola)
 • Mgr. Eva Junová (ZŠ V Domcích)
 • Mgr. Alena Khelilová (ZŠ Karla IV.)
 • Mgr., Ph.D. Štěpánka Klumparová (Pedagogická fakulta)
 • Mgr Eva Konopová (základní škola)
 • Mgr. Iva Kopecká (ZŠ Jungmannovy sady Mělník)
 • Mgr. Ludmila Kovaříková (ZŠ a MŠ Vranovice)
 • Bc. Jana Kozlová (ZŠ Krhanice)
 • Bc. Veronika Krabsová (PedF UK v Praze) - Které složky čtenářské gramotnosti ověřuje didaktický test z Českého jazyka a literatury u státní maturitní zkoušky?
 • Iveta Kramplová (ÚIV)
 • PhDr., Ph.D. Jméno Kropáčková (Pedagogická fakulta UK Praha) -
 • JUDr. Karel Krůfa (advokátní kancelář)
 • Mgr. Irma Krulišová (Základní škola Církvice)
 • Mgr. Olga Kšicová (ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o.)
 • Ing. Roman Kühnel (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
 • PhDr. PaedDr., Ph.D. Anna Kucharská (PedF UK v Praze)
 • PhDr. Lenka Lajsková (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského)
 • PhDr. Miluše Lišková (UJEP)
 • PaedDr., PhD. Július Lomenčík (Katedra slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied UMB)
 • PaedDr., PhD. Július Lomenčík (Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela) - Čitateľská gramotnosť poetického textu v stredoškolskom literárnom vzdelávaní
 • PhDr. Ing Zuzana Maňourová (Step by Step ČR, o. s.) - Možnosti inovace v analyticko-syntetické metodě, analyticko-syntetická metoda v modifikovaném pojetí
 • Mgr. Gabriela Maščuchová (ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633)
 • PhDr. Alena Mašláňová (Sigmundova SŠs, Lutín) - Recepce poezie u žáků střední odborné školy
 • Erika Mikanová (PedF UK)
 • Karolina Mochanová (Pedagogická fakulta v Praze)
 • Kamila Nemešová-Zahajská (Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč)
 • Jana Nováková (ne-student vychovatelství UK praha)
 • Ing, Olga Novotná (základní škola)
 • Dominika Obořilová (Pedagogická fakulta UK)
 • Paed Dr. Stanislava Pajrová (Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav)
 • Lucie Pavlíčková (MŠ Jičín)
 • Lenka Pěgřímková Weissová (ZŠ TGM)
 • tereza peskova (ZŠS Rooseveltova)
 • tereza peskova (ZŠS Rooseveltova)
 • ing., Ph.D. Šulc Petr (Pierot) - Komparace systémů schvalování učebnic
 • Barbora Petráková (Pedagogická fakulta UK)
 • Mgr. Iveta Pichlová (ZŠ Praha 13, Mládí 135)
 • Věra Píchová Tučková (ZŠ speciální)
 • Mgr. Jana Pluhařová (ZŠ Staňkov)
 • Veronika Pospíšilová (ZŠ a MŠ Lipník)
 • Milena Pospíšilová (ZŠ Mnichovo Hradiště-odloučené pracoviště Veselá)
 • Mgr Jitka Predigerová (Základní škola)
 • Andrea Procházková (MŠ A. Drabíkové)
 • Mgr. Jana Prokopová (FZŠ Chodovická)
 • Mgr. Jana Remešová (FZŠ Praha 9 Horní Počernice)
 • Mgr. Jolana Ronková (Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400)
 • Mgr. Ing Jitka Rubínová (ZŠ Jungmannovy sady Mělník)
 • Anna Rudlofová (ZŠ a MŠ pro zrakově postižené)
 • Mgr. Šárka Růžková (ZŠ Mnichovická 62)
 • Veronika Řáhová (ZŠ speciální)
 • Doc. PhDr. , CSc. Vlasta Řeřichová (Univerzita Palackého Olomouc) - Čtenářské kompetence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (k výsledkům výzkumu čtenářské gramotnosti žáků s lehkým mentálním postižením)
 • Irena Ságnerová (Základní škola, Náchod, Komenského 425)
 • Mgr. Miroslava Sedlárová (Základní škola) - Význam motivace a aktivního zapojení žáků do čtení (příklad s praxe)
 • Mgr. Jana Sejková (ZŠ Hostýnská)
 • Adéla Shánělová (Základní škola Speciální)
 • Mgr. Iveta Sixtová (Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč)
 • Mgr Michaela Sklenářová (ZŠ Řevnice)
 • Lubomír Slanina (ZŠ Jiřice u Miroslavi)
 • Margita Smetanová (ZŠ Jirny,okr.Praha-východ)
 • Zdeňka Sojková (Základní škola praktická)
 • Mgr., Ph.D. Pavla Sovová (Katedra pedagogiky FPE ZČU) - Jak čtou budoucí učitelé MŠ a ZŠ
 • Mgr. Blanka Staňková (OSVČ)
 • PhDr. PhD. Karel Starý (UK PedF ÚVRV) - Analýta chyb českých žáků v ČG Pisa 2009
 • Vladimíra Strculová (FZŠ Fingerova)
 • Monika Střihavková (FZŠ Táborská)
 • Mgr. Kristina Studená (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogcká faluta, Katedra českého jazyka a literatury) - Čtenářství a literatura z pohledu žáků druhého stupně ZŠ
 • Mgr. Renáta Surovcová Spratková (ZŠ a MŠ Pastviny, Brno - Komín)
 • Hana Svobodová (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta)
 • Miluše Sýkorová (UK Pedagogick fakulta )
 • Věra Šalomová (Pedf)
 • Miroslava Šašinková (Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského Komňa)
 • Barbora Šímová (ZŠ a MŠ Norská Kladno)
 • Mgr. Jana Šístková (Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň) - Zkušenosti se zapojením rodičů při rozvoji čtenářské gramotnosti žáků v 1. ročníku. (příklad z praxe)
 • doc. PhDr. Martina Šmejkalová (Katedra českého jazyka, Univerzita Karlova v Praze, PedF)
 • Mgr. Kateřina Šormová (ÚČJTK FF UK)
 • Helena Štěpánková (ZŠ Gutha-Jarkovského)
 • Mgr., Ph.D. Marie Švrčková (Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pdf Ostravské univerzity v Ostravě ) - Zjišťování kvality počáteční čtenářské gramotnosti žáků primární školy
 • Olga Timiopulosová (ZŠ Anežky České)
 • Mgr. Helena Tomášová (Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav)
 • PhDr., Ph.D. Anna Tomková (PedF UK)
 • Mgr. Monika Topinková (ALKA,o.p.s. Příbram)
 • Mgr. Iva Třísková (ZŠ, Náchod, Komenského 425)
 • Mgr. Ludmila Tupcová (ZŠ Cerekvice nad Loučnou)
 • Mgr. Milena Urbanová (MŠ a ZŠ Sunny Canadian s.r.o.)
 • Mgr. Ph.D. Jaroslav Vala (Pedagogická fakulta UP Olomouc) - Šoa v literatuře - realizace projektu zaměřeného na básnickou tvorbu žáků
 • Mgr. Jana Valentová (FZŠ Chodovická)
 • Božena Veselá (MŠ Jemnice)
 • Lucia Vitteková (ZŠ Emy Destinnové)
 • Mgr. Růžena Vlčková (FZŠ Praha 9 Horní Počernice)
 • luboš vokal (pedf UK Praha)
 • Martina Vrabcová (Domov sociálních služeb)
 • Mgr. Miroslava Vychytová (ZŠ)
 • Mgr. Věra Vykoukalová (FP TU v Liberci ) - Rozvoj úrovně rovin ČG u žáků 1. stupně ZŠ
 • Zuzana Vynšová (Koniklec Suchomasty)
 • Michaela Weichertová (Pedagogická fakulta UK)
 • PhDr. Pavel Wild (Fakultní základní škola)
 • Doc. PaedDr., CSc. Radka Wildová (Univerzita Karlova v Praze, PedF) - Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
 • Petra Zakouřilová (MŠ Mánesova)
 • Mgr. Josef Zemek (nezávislý pedagog) - bude upřesněno -Metody kritického myšlení při práci s odbornými texty na SŠ
 • Monika Zivnustkova (Pedf)
 • Mgr. Hana Žáčková (ZŠ Ratibořická)
OPVK