Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Žáci

Žáků se týkají hlavně tyto činnosti, možnosti a výstupy projektu:

OPVK