Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Celostátní soutěž Čti a tvoř

Celostátní soutěž „Čti a tvoř“ je cílena na rozvoj čtenářských kompetencí v průřezových tématech a jednotlivých vzdělávacích oblastech.  Soutěž je vypsána pro třídní týmy ve čtyřech kategoriích a z každé školy se může zapojit libovolný počet tříd. Soutěžit se bude v psaní povídek, básní, básniček, řešení kvízů či křížovek a v tvorbě ilustrací. Vítězné týmy v každé kategorii budou odměněny a jejich zástupci budou spolu se svým učitelem pozváni na celostátní konferenci do Prahy.

Na začátku školního roku 2010/2011 budou osloveny a vyzvány k účasti v soutěži základní školy krajů, pro které je vypsán celý projekt.

Soutěžní období:

Jednotlivá kola budou probíhat v období 1. 10. 2010 – 31. 5. 2011

Soutěžní kategorie: 

  • A – 1. roč.
  • B – 2. a 3. roč.
  • C – 4. a 5. roč.
  • D – II. stupeň

Soutěžní oblasti:  

  1. krátké literární dílo (mikropovídka)
  2. báseň, básnička
  3. řešení kvízu, hádanky
  4. ilustrace, výtvarné dílo

Zadávání soutěžních úkolů:

Bude probíhat prostřednictvím internetových stránek projektu (http://www.cteme.eu/).

Odevzdávání soutěžních prací:

Všechny soutěžní práce budou odevzdávány přes internetové stránky soutěže. Pouze ilustrace se budou zasílat poštou.

Průběh soutěže:

Soutěž bude probíhat ve více kolech. V každém kole budou pro danou kategorii vyhlašovány soutěžní úkoly v jedné nebo více oblastech. Soutěžící třída poté odešle do určeného termínu do soutěže nejvýše jedno dílo v každé oblasti (toto dílo může být výsledkem třídního kola soutěže nebo je vybere učitel). Třída nemusí v daném kole soutěžit ve všech vypsaných oblastech.

Hodnocení:

Odborná porota bodově ohodnotí každou z odevzdaných prací.
Další body bude moci třída získat od ostatních účastníků soutěže v hlasování, do kterého budou zařazeny nejlepší práce v každé oblasti a kategorii.
Kromě bodů za soutěžní práce může třída svůj bodový zisk zvyšovat také plněním mimořádně zadávaných úkolů nebo účastí na hlasování o nejlepší práce.
Každá třída bude mít na stránkách soutěže veden přehled bodového hodnocení svých prací.

Vyhlášení výsledků:  

Po ukončení soutěžní části bude sestaveno pořadí tříd v jednotlivých kategoriích a vyhlášeny vítězné třídy. Vítězné třídy v každé kategorii budou odměněny a jejich zástupci budou spolu se svým učitelem pozváni na celostátní konferenci do Prahy.
Součástí tohoto celostátního setkání učitelů a žáků bude i výstavka a prezentace soutěžních prací zúčastněných škol.

OPVK