Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Pracovní sešity Čtu a vím

V rámci další z klíčových aktivit projektu „Čtu a vím“ vznikly tři pracovní sešity pro žáky prvního stupně. První sešit je určen žákům prvních ročníků, druhý sešit dohromady žákům druhých a třetích ročníků, třetí sešit potom dohromady žákům čtvrtých a pátých ročníků ZŠ. Pracovní sešity se zaměřují na čtenářskou gramotnost a učitel s nimi může zacházet i zcela volně, podle svého uvážení. Sešity si nekladou nároky na systematické zpracování učiva, nenahrazují proto učebnice a čítanky, avšak mohou se stát přínosným doplňkovým materiálem ve výuce. Autory sešitů jsou kvalifikovaní pedagogové.

Putování se skřítkyNáš kamarád DeziCesta hvězdného spisovatele
Putování se skřítky - náhled Náš kamarád Dezi- náhled Cesta hvězdného spisovatele - náhled
pro žáky 1. ročníků pro žáky 2.-3. ročníků pro žáky 4.-5. ročníků

Výstupy klíčové aktivity

Pracovní sešit pro žáky 1. ročníků - Putování se skřítky

Pracovní sešit pro žáky 2. - 3. ročníků - Náš kamarád Dezi

Pracovní sešit pro žáky 4. - 5. ročníků - Cesta hvězdného spisovatele

Publikace mají formu pracovního sešitu, který bude rozdělen do 10 tematických celků, reprezentujících oblasti průřezových témat a vzdělávacích oblastí stanovených v RVP ZV.

  • Každý celek obsahuje textovou část zahrnující tematicky homogenní a žánrově heterogenní texty a část pracovní, ve které budou zaměstnání na rozvoj práce s informací, problémového řešení úloh, kritického posuzování informací atd. Obecným cílem je rozvoj čtenářských kompetencí a využití různých informačních zdrojů.
  • Zaměstnání v pracovní části jsou rozšířena o další aktivity, informace a zajímavosti z dané problematiky zveřejněné na webových stránkách celého projektu.
  • Pracovní sešity budou zaslány školám, které se budou účastnit projektu.
  • Po ukončení projektu budou pracovní sešity (jejich výběr) vystaveny na webu a žáci si je budou moci doplňovat prostřednictvím webového prostředí.
Pokud byste měli o pracovní sešity zájem, prosíme, napište na níže uvedenou emailovou adresu typ sešitu a požadovaný počet kusů. V nejbližší době jsme schopni dodat druhý a třetí sešit, sešit pro žáky prvních ročníků budeme schopni dodat na konci února.

Kontaktní adresa:
jolana.svobodova@pedf.cuni.cz
OPVK