Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Celostátní setkání učitelů a žáků zapojených do projektu

Celostátní setkání se uskuteční ve středu 2. listopadu 2011 na Pedagogické fakultě UK v Praze.
Setkání bude součástí Týdne čtenářské gramotnosti.

Program setkání učitelů a žáků:

1/ 10,00 - 11,00 příjezd účastníků a prezence, (Velký sál)

2/ 11,00 - 11,30 zahájení setkání a přivítání účastníků, prohlídka výstavy oceněných prací

3/ 11,30 - 12,30 oběd (Velký sál)

4/ 12,30 - 13,30 slavnostní vyhlášení výsledků a prezentace vítězných prací (Aula)

5/ 13,30 svačina (= vyzvednutí balíčku)

6/ 13,30 - 15,30 odchod do centra Prahy, workshop Po stopách pražských literárních velikánů

7/ 15,30 - 16,15 prohlídka historických prostor Karolina

8/ 16,15 - 16,30 odjezd z Prahy (balíček se svačinou na cestu)

  • na setkání proběhne slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Čti a tvoř!,
  • vítězné třídy v každé kategorii získají věcné odměny
  • součástí setkání budou prezentace vítězných prací a další doprovodné aktivity
  • v návaznosti na celostátní setkání bude vydána publikace příkladů dobré praxe

Galerie

OPVK