Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

TÝDEN ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
31. října – 4. listopadu 2011

datum aktivita

31/10
pondělí

VÝSTAVA

Výstava vybraných žákovských prací z celostátní soutěže „Čti a tvoř!“
Výstava tištěných výstupů z projektu. Výstava přístupná od 14:00 hodin.

1/11
úterý

AUTORSKÉ ČTENÍ
pro studenty učitelství, pedagogickou veřejnost a další zájemce

2/11
středa

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ŽÁKŮ A UČITELŮ

  • Slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Čti a tvoř!
  • Prezentace vítězných prací
  • Doprovodné aktivity pro žáky a učitele zapojených škol

3/11
čtvrtek

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE (1.den)

Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“
„Development of the reading literacy competencies in the inclusive education“ 

  • Dopledne: zahájení konference a jednání v plénu (CZ, EN)
  • Odpoledne: jednání v odborných sekcích, tematické workshopy (CZ, EN)

4/11
pátek

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE (2.den)

Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“
„Development of the reading literacy competencies in the inclusive education“ 

  • Dopoledne: kulatý stůl na téma Aktuální otázky čtenářské gramotnosti
  • Odpoledne: závěrečné jednání v plénu

 

OPVK