Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Fotogalerie - Mezinárodní konference na podporu rozvoje čtenářských kompetencí

OPVK