Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Fotogalerie -  Celostátní setkání učitelů a žáků zapojených do projektu

OPVK