Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

KA4 - Celostátní projekt „Čti a tvoř“

Ukázky žákovských prací

Fotogalerie

OPVK