Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Mezinárodní konference
„Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“
„Development of the reading literacy competencies in the inclusive education“

Program konference  

(finální verze programu, 2. 11. 2011)

Čtvrtek 3/11/2011

8:30 – 9:30 

Registrace

9:30 – 10:00

Slavnostní zahájení konference

/ AULA

10:00 – 12:00 

Plenární referáty s diskusí

/ AULA

 • R. Wildová 
 • G. Shiel 
 • K. Starý

12:00 – 13:00 

Oběd. Prohlídka výstavy žákovských prací z celostátní soutěže „Čti a tvoř!“

13:00 – 15:00 

Sekce A-I    

/VELKÝ SÁL

(moderuje R. Wildová)

 • M. Vykoukalová
 • Z. Maňourová
 • K. Homolová
 • P. Sovová

Sekce B-I

/učebna č. 205

(moderuje K. Starý)

 • J. Vala a A. Dostálová
 • J. Lomenčík
 • A. Mašláňová

Workshop C-I 

/DOKTOR

(moderuje O. Hausenblas)

 • O. Hausenblas
 • T. Linhartová
 • J. Zemek

15:00 – 15:30

Přestávka na kávu

15:30 – 17:30

Sekce A-II   

/VELKÝ SÁL 

(moderuje R. Wildová)

 • J. Šístková
 • M. Bártová
 • M. Švrčková

Sekce B-II

/učebna č. 205

(moderuje K. Starý)

 • V. Řeřichová
 • P. Šulc
 • K. Studená
 • V. Krabsová

Workshop C-II

/DOKTOR 

(moderuje O. Hník)

 • O. Hník
 • LIFT-2

17:30 – 18:00

Přestávka

18:00 – 20:00

Společenský večer

Pátek 4/11/2011

8.30 – 10:30

Kulatý stůl na téma "Aktuální otázky rozvoje čtenářství" (část I)

/VELKÝ SÁL

 • R. Wildová
 • J. Kargerová
 • A. Kucharská

10:30 – 11:00

Přestávka na kávu

11:00 – 12:30

Kulatý stůl na téma "Aktuální otázky rozvoje čtenářství" (část II)

/VELKÝ SÁL

 • R. Wildová
 • O. Hník

12:30 – 13:30

Oběd

13:30 – 16:30

Shrnutí výsledků konference, závěrečná diskuse                              

/VELKÝ SÁL

OPVK